Terminologie bij ladingzekering

Drukratel

Massa eenheden: 
1 kg = 9.80665 N
1 daN (Dekanewton) =  10 N ≈ 1 kg
50 kN = 5.000 daN ≈ 5.000 Kg = 5.0 t

STF – Standard Tension Force

De afkorting STF “Standard Tension Force” staat voor de voorspankracht, ook wel “normale spankracht” genoemd, die de kracht van de spanband beschrijft. Eenvoudig gezegd, met een STF-waarde van 350 daN: u trekt of duwt aan een ratelhendel met precies 50 daN (SHF) en kunt met deze kracht een gewicht van 350 kg optillen/verplaatsen. De belangrijkste reden voor de hoge voorspankrachten zijn de hoogwaardige producten, in dit geval de ratel en de spanband, die voor uw toepassing zijn geoptimaliseerd. De te bereiken STF-waarde wordt door de Europese normalisatie bepaald: STF = min. 0,1 x LC en max. 0,5 x LC

Klemgespen en zware drukratels
De vermelding van de normale handkracht (SHF) en de normale spankracht (STF) kan achterwege blijven op etiketten van sjorbanden met klemgespen indien deze sjorvoorzieningen door de fabrikant niet zijn ontworpen voor het beoogde gebruik – vastsjorren.

Klemgespen
In de regel worden met klemgespen geen of slechts geringe spankrachten bereikt, zodat het beoogde gebruik beperkt blijft tot directe lashing procedures of bundeling.

Zware drukratels
Hetzelfde geldt analoog voor vele spanbanden voor zwaar gebruik met een nominale breedte van 75 tot 100 mm. De spanelementen die in deze spanbanden worden gebruikt, bereiken doorgaans ook geen nuttige spankracht voor het beoogde gebruik – vastsjorren – maar worden vanwege hun hoge LC-waarden gebruikt voor direct vastsjorren.

* Al onze producten voor ladingbeveiliging zijn getest volgens DIN EN 12195-2. STF – Standaard spankracht volgens DIN EN 12195-2, altijd van toepassing op een spanbandsysteem (ratel, spanband en eindstukken). De band, de lengte, de samenstelling, de rek, de stiksels en de materiaaldikte hebben een grote invloed op de STF-waarde van een spanbandsysteem. De door ons opgegeven STF-waarde voor trek- en drukvergrendelingen dient slechts als richtlijn.

LC (Lashing Capacity)STF min.STF max.
400 kN40 daN200 daN
750 kN75 daN 375 daN
1000 kN100 daN 500 daN
1500 kN150 daN 750 daN
2000 kN200 daN 1000 daN
2500 kN250 daN 1250 daN
3500 kN350 daN 1750 daN
5000 kN500 daN 2500 daN

Voorbeeld:
71CQ050 Drukratel 50mm – 50kN
Bruekbelasting (BS) 50 kN = LC 25 kN (1/2 BS)
STF-waarde
min. (0,1 x LC) 250 daN
max. (0,5 x LC) 1.250 daN

Een tweedelige spanriem bestaat uit één spanelement: een druk- of trekratel, band en eindstukken. Een spanriem is verdeeld in een los uiteinde en een vast uiteinde. Beide onderdelen zijn gemerkt met een etiket overeenkomstig de DIN EN 12195-2 norm, zodat een exacte tracering van het product altijd gegarandeerd is.

Zowel het vaste als het losse uiteinde hebben een eindstuk, bijvoorbeeld een spitse haak, een platte haak of een karabijnhaak, die afhankelijk van de toepassing grondig worden gekozen.

Een drukratel of trekratel wordt het spanelement genoemd.

De meest gebruikte ratel is de drukratel waarvan de STF-waarde (Standard Tension Force) waarden tot 350 daN bereikt. Als er meer kracht nodig is, wordt een ERGO lange hefboomratel, ook wel trekratel genoemd, gebruikt, die STF-waarden bereikt tot 800 daN, afhankelijk van de uitvoering.

SHF – Standard Hand Force

De afkorting SHF “Standard Hand Force” beschrijft de kracht (50 daN) die volgens de Europese normering (DIN EN 12195-2) op de ratelhefboom moet worden uitgeoefend om de STF-waarde voor het systeem (ratel, spanband en eindbeslag) te bepalen. Deze kracht wordt ook wel handkracht genoemd – kracht van de gebruiker

Trekratel / ERGO-Ratel

LC – Lashing Capacity

De waarde LC “Lashing Capacity” staat voor de toelaatbare sjorkracht. Het geeft aan wanneer de belastingsgrens voor het sjorsysteem in rechte lijn (direct lashing) is bereikt. Deze waarde wordt bepaald op basis van de breukbelasting.

Voorbeeld:
71CQ050 Drukratel 50mm – 50kN
Breukbelasting (BS) 50 kN = LC 25 kN (1/2 BS)

LC rechtstreekse verbinding

Voorbeeld: Drukratel 50mm – 50kN
LC = 2.500 daN

Tweedelige spanband
– Spanelement (druk- of trekratel)
– Vast uiteinde met eindfitting
– Los eind met eindfitting

LC in de omsnoering

Voorbeeld: Drukratel 50mm – 50kN
LC = 5.000 daN

Eendelig Spanband
– Spanelement (drukratel, trekratel, klemgesp)
– Spanband
Tweedelige spanband
– Spanelement (druk- of trekratel)
– Vast uiteinde met eindfitting
– Los eind met eindfitting

Direct sjorring / Vastsjorren

Als de lading zeer zwaar is, wordt deze gezekerd door middel van directe sjorring. Bij directe sjorring worden de spanbanden vastgemaakt aan het bevestigingspunt van de lading en aan de sjorpunten op het laadvlak. In tegenstelling tot het vastsjorren wordt de lading niet tegen de vloer van de vrachtwagen gedrukt.

LaSi_Diagonalzurren-1
LaSi_Diagonalzurren-2
LaSi_Schraegzurren

Vastsjorren is een niet-positieve methode om lading vast te zetten. Hier worden de riemen rond de lading geplaatst en gespannen, waardoor de lading tegen de grond wordt gedrukt.
Om beschadiging van de lading of van de spanbanden te voorkomen, worden hier hoekbeschermers gebruikt.

Spanband label

Spanband label
 • PES (polyester) = blauw label (standaard LABEL)
 • PA (polamide) = groen label
 • PP (polypropyleen) = bruin label

Sjorbanden hebben geen houdbaarheidsdatum, maar er zijn tekenen van afgedankte sjorbanden die uit de roulatie moeten worden genomen.

Webbing

 • Sneden aan de zelfkant > 10% van de bandbreedte.
 • Zichtbaar hoge slijtage
 • Beschadigd/gebroken garen, beschadigde naden
 • Door warmte veroorzaakte vervorming
 • Schade door contact met agressieve media

Spanningselement (druk- of trekratel)

 • Permanente vervorming van de ratel op het tandwiel, de riemopname-as, de vergrendelingsschuif, de hendel enz.
 • Gebroken onderdelen van de duw- of trekvergrendeling
 • Zichtbare hoge slijtage van de onderdelen
 • Aanzienlijke corrosie (roest)

Eindstukken (haken, gespen, sjorringen)

 • Vervorming van de haak (spitse haak, draaihaak, klauwhaak) Openingsbreedte > 5 %.
 • Breuken
 • Zichtbare scheuren in het oppervlak
 • Aanzienlijke corrosie (roest)

Label (markering)

 • Etiket dat niet voldoet aan de specificaties van de norm
 • De informatie op het etiket is niet meer leesbaar.
 • Het etiket is gedeeltelijk of niet meer aanwezig