Terminologie bij ladingzekering

Massa eenheden: 
1 kg = 9.80665 N
1 daN (Dekanewton) =  10 N ≈ 1 kg
50 kN = 5.000 daN ≈ 5.000 Kg = 5.0 t

STF – Standard Tension Force

De afkorting STF “Standard Tension Force” staat voor de voorspankracht, ook wel “normale spankracht” genoemd, die de kracht van de spanband beschrijft. Eenvoudig gezegd, met een STF-waarde van 350 daN: u trekt of duwt aan een ratelhendel met precies 50 daN (SHF) en kunt met deze kracht een gewicht van 350 kg optillen/verplaatsen. De belangrijkste reden voor de hoge voorspankrachten zijn de hoogwaardige producten, in dit geval de ratel en de spanband, die voor uw toepassing zijn geoptimaliseerd. De te bereiken STF-waarde wordt door de Europese normalisatie bepaald: STF = min. 0,1 x LC en max. 0,5 x LC

Klemgespen en zware drukratels
De vermelding van de normale handkracht (SHF) en de normale spankracht (STF) kan achterwege blijven op etiketten van sjorbanden met klemgespen indien deze sjorvoorzieningen door de fabrikant niet zijn ontworpen voor het beoogde gebruik – vastsjorren.

Klemgespen
In de regel worden met klemgespen geen of slechts geringe spankrachten bereikt, zodat het beoogde gebruik beperkt blijft tot directe lashing procedures of bundeling.

Zware drukratels
Hetzelfde geldt analoog voor vele spanbanden voor zwaar gebruik met een nominale breedte van 75 tot 100 mm. De spanelementen die in deze spanbanden worden gebruikt, bereiken doorgaans ook geen nuttige spankracht voor het beoogde gebruik – vastsjorren – maar worden vanwege hun hoge LC-waarden gebruikt voor direct vastsjorren.

* Al onze producten voor ladingbeveiliging zijn getest volgens DIN EN 12195-2. STF – Standaard spankracht volgens DIN EN 12195-2, altijd van toepassing op een spanbandsysteem (ratel, spanband en eindstukken). De band, de lengte, de samenstelling, de rek, de stiksels en de materiaaldikte hebben een grote invloed op de STF-waarde van een spanbandsysteem. De door ons opgegeven STF-waarde voor trek- en drukvergrendelingen dient slechts als richtlijn.

Voorbeeld:
71CQ050 Drukratel 50mm – 50kN
Bruekbelasting (BS) 50 kN = LC 25 kN (1/2 BS)

STF-waarde
min. (0,1 x LC) 250 daN
max. (0,5 x LC) 1.250 daN

SHF – Standard Hand Force

De afkorting SHF “Standard Hand Force” beschrijft de kracht (50 daN) die volgens de Europese normering (DIN EN 12195-2) op de ratelhefboom moet worden uitgeoefend om de STF-waarde voor het systeem (ratel, spanband en eindbeslag) te bepalen. Deze kracht wordt ook wel handkracht genoemd – kracht van de gebruiker

LC – Lashing Capacity

De waarde LC “Lashing Capacity” staat voor de toelaatbare sjorkracht. Het geeft aan wanneer de belastingsgrens voor het sjorsysteem in rechte lijn (direct lashing) is bereikt. Deze waarde wordt bepaald op basis van de breukbelasting.

Voorbeeld:
71CQ050 Drukratel 50mm – 50kN
Breukbelasting (BS) 50 kN = LC 25 kN (1/2 BS)

LC rechtstreekse verbinding

Voorbeeld: Drukratel 50mm – 50kN
LC = 2.500 daN

Tweedelige spanband
– Spanelement (druk- of trekratel)
– Vast uiteinde met eindfitting
– Los eind met eindfitting

LC in de omsnoering

Voorbeeld: Drukratel 50mm – 50kN
LC = 5.000 daN

Eendelig Spanband
– Spanelement (drukratel, trekratel, klemgesp)
– Spanband
Tweedelige spanband
– Spanelement (druk- of trekratel)
– Vast uiteinde met eindfitting
– Los eind met eindfitting

Direct sjorring / Vastsjorren

Als de lading zeer zwaar is, wordt deze gezekerd door middel van directe sjorring. Bij directe sjorring worden de spanbanden vastgemaakt aan het bevestigingspunt van de lading en aan de sjorpunten op het laadvlak. In tegenstelling tot het vastsjorren wordt de lading niet tegen de vloer van de vrachtwagen gedrukt.

Direct sjorring

Vastsjorren is een niet-positieve methode om lading vast te zetten. Hier worden de riemen rond de lading geplaatst en gespannen, waardoor de lading tegen de grond wordt gedrukt.
Om beschadiging van de lading of van de spanbanden te voorkomen, worden hier hoekbeschermers gebruikt.

Vastsjorren

Spanband label

Spanband label
  • PES (polyester) = blauw label (standaard LABEL)
  • PA (polamide) = groen label
  • PP (polypropyleen) = bruin label